Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Om oss

Lexit Group er et av skandinavias ledende konsern innen fagområdene datafangst, produktmerking, trykte etiketter og butikkdata. Konsernet har i dag 60 ansatte og omsetter for 160 mill. NOK.

Lexit Group ble etablert i 1993 og har siden hatt en jevn vekst med fokus på kompletterende produkter. Konsernet fremstår derfor i dag som en totalleverandør innen våre fagområder.

Lokalisering

Hovedkontor med salg-/markedsavdeling, grafisk design, administrasjon, teknisk avdeling, softwareutvikling og lager, er lokalisert 10 km sør for Gardermoen (Oslo Lufthavn). Vi har også salgs- og teknisk kontor i Trondheim. I Gøteborg finner du vår produksjonsavdeling for etiketter, samt salgs- og teknisk avdeling.

Solid økonomi

Lexit Group er opptatt av å drive sunn og langsiktig forretningsutvikling, og har i alle regnskapsår siden oppstarten i 1993 levert positive resultater. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for våre kunder ved at vi også i fremtiden vil være en leverandør å regne med.


Visjon

Vi skal være den ledende skandinaviske leverandøren
med den høyeste troverdigheten i markedet
fokusert på å skape merverdi for våre kunder
gjennom kunnskap og innovasjon!

 

Historie

1993 

Strekkodesystemer AS etableres av Kai Gunnar Herseth.
Salg av etiketter, merkeløsninger og programvare til det industrielle markedet.

1997

Navneskifte til Strekkodesystemer Maskin AS.
Strekkodesystemer Etikett AS etableres med formål som rent etikettsalg.

2001

Lex IT AS etableres og forhandlerbasert salg bygges opp i separat selskap.

2003

Oppkjøp av Automatmerking AS i Trondheim.
Innlemmes i Strekkodesystemer Maskin AS og regionkontor etableres.

2004

Lex IT AS skifter navn til Lexit Distributor AS.
Nytt hovedkontor på 1500kvm ferdigstilles på Kløfta.

2005

Lexit Label AB etableres i Sverige og egenproduksjon av etiketter starter.
Salg av etiketter, merkeløsninger og systemer bygges opp i Sverige.

2006

Strekkodesystemer Maskin AS skifter navn til Lexit System AS.
Strekkodesystemer Etikett AS skifter navn til Lexit Label AS.
Lexit Group AS etableres som holdingselskap og konsernmodellen profileres ut til markedet med alle inngående divisjoner.

2007

Nytt produksjonsanlegg og kontorbygg påbegynnes utenfor Gøteborg, ferdigstilt sommeren 2008.

2008

Hovedkontor på Kløfta utvides med større lager og nye kontorlokaler.

 

Selskapsstruktur

 

 Last ned pdf av selskapsstruktur

 

Forretningsområder

- Datafangst

- Industri/automasjon

- Service og software

- Label

- Distribusjon IKT

- Retail

 

Miljøprofil

Lexit Group Norway AS har sitt etikettrykkeri i Mølnlycke ved Gøteborg.

Trykkeriet arbeider etter følgende målsettinger i sitt miljøarbeide

 • Lexit arbeider for å inspirere sine medarbeidere til engasjement for å påvirke miljøet positivt.
 • Lexit forplikter seg til å overholde alle lovfestede og selvpålagte miljøkrav.
 • Vi vil kontinuerlig drive opplæring og integrering av handlingsplaner i organisasjonen rettet mot bedre påvirkning av miljøet.
 • I våre handlingsplaner vil ny teknologi bli benyttet så langt dette er økonomisk forsvarlig.
 • I vår produksjon vil vi produsere så effektivt som mulig i bruk av råvarer og energi, ha lavest mulig skadelige miljøpåvirkning og sikker håndtering av avfall. Vi benytter fjernvarme og gjenvinning av egenprodusert energi til oppvarming.
 • Lexit stiller krav til sine leverandører for å bedre miljøarbeidet og sikre arbeidsmiljøet.
 • Lexit har startet arbeidet med å integrere miljø og kvalitetssikring og dette ventes å pågå under 2010.
 • Lexit har som mål at miljøarbeidet skal føre til reduserte kostnader og bidra til å sikre en god økonomi.
 • Lexit forventer at alle ansatte deltar aktivt i miljøarbeidet og gjennom dette bidrar til positiv utvikling i eget selskap og for det totale miljøet.

Pågående prosjekter rettet mot kostnadsreduksjon/miljø

 • Nytt opplegg for fargelager med mye større gjenbruk av restfarger, mindre lagerhold og betydelig lavere avfallsmengde. Installeres i mars 2010.
 • Bedre avfallshåndtering av mjukplast, gjennomføres i 2010.
 • Lexit har nytt spillhåndteringssystem, installert i 2009 som bringer alt spill i lukkede rør direkte til komprimator og container. Bedre gjenbruk av dette spillet er under vurdering i år.
 • Lexit har endret sine leveringer av råmaterialer til stående ruller på pall som gir mindre svinn, ved trykkstart, i pressen. (Mindre skader på moderrullene).
 • Lexit har under vurdering å starte arbeid etter Lean systemet for å bedre tidsforbruk, lette tilgjengelighet og spare tid i produksjonen.